Datenschutzerklärung

Placeholder

A KondiCAD Kft. (későbbiekben röviden: Adatkezelő) a személyes adatok kezelése során különös figyelmet fordít az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések betartására. Adatkezelő a GDPR. 12. cikkére hivatkozással a honlapon böngészés és a honlap igénybevételével összefüggésben történő adatkezelésről az alábbi tájékoztatást adja:

I. A KONDICAD.HU HONLAP ADATKEZELŐJE:

KondiCAD Mérnökiroda Építőipari Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített neve: KondiCAD Kft.

székhelye: 9023 Győr, Attila utca 28.

cégjegyzékszám: 08 09 005113

adószám: 11403483-2-08

e-mail: kondicad@kondicad.hu

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon hivatkozott weboldalakért (linkek) (így különösen: tartalmáért, adatkezelésének jogszerűségéért és biztonságáért) nem vállalunk felelősséget.

II. ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon.

Érintett: az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire az információ vonatkozik.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy vagy szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A HONLAPPAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSI MŰVELETEK

3.1. A honlap böngészésével kapcsolatos adatkezelés: Sütik

Az Adatkezelő weboldalán úgynevezett „sütiket” (a számítógépén tárolt szöveges fájlokat) használ. A sütik használata azt a célt szolgálja, hogy a weboldal használatához szükséges műszaki és kényelmi feltételeket biztosítsa, a használatát megkönnyítése, lehetővé tegye a weboldal elemzését és felhasználóbarát kialakítását.

A sütikkel kapcsolatos részletes információkat a következő linken találja: Cookie beállítások módosítása

3.1.1. A szükséges sütik:

Az adatkezelés célja: A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Ezek a sütik műszaki okokból elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az érintett a honlapot a számítógépén meg tudja jeleníteni. A szükséges sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja). Az adatkezelő jogos érdeke a a weboldal megjelenítése, használatának biztosítása, a weboldal és a böngésző közötti informatikai kapcsolat, a biztonságos online elérhetőség megteremtése.

CookieDauerBeschreibung
cookielawinfo-checbox-analytics11 monateDieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytik“ zu speichern.
cookielawinfo-checbox-functional11 monateDas Cookie wird durch die DSGVO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen.
cookielawinfo-checbox-others11 monateDieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Andere“ zu speichern.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 jahrDas Cookie wird durch die DSGVO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie „Werbung“ zu erfassen.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monateDieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Notwendig“ zu speichern.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monateDieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Leistung“ zu speichern.
CookieLawInfoConsent1 jahrZeichnet den Standardschaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA auf. Es funktioniert nur in Abstimmung mit dem primären Cookie.
viewed_cookie_policy11 monateDas Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

3.1.2. Egyéb sütik:

A honlapon hozzászólás szerkesztése esetén a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk.

Az adatkezelés célja: felhasználóbarát megjelenést, kényelmi célokat szolgál, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni.

Ezeknek a sütiknek a használatát honlapon biztosított beállítási lehetőséggel engedélyezheti.

Az adatkezelés célját és a tárolás idejét az engedélyezési mező részletesen tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja)

CookieDauerBeschreibung
_ga2 jahreDas von Google Analytics installierte _ga-Cookie berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Site-Nutzung für den Analysebericht der Site. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen.
_gat_UA-151449545-91 minuteEine Variation des _gat-Cookies, die von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Website-Leistung zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht.
_gat_UA-225038493-11 minuteEine Variation des _gat-Cookies, die von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Website-Leistung zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht.
_gid1 jahrDas von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt gleichzeitig einen Analysebericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen.

3.2. Kapcsolat-felvételi adatok kezelése

Amennyiben a honlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, úgy az Ön által megadott adatokat

  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek b) pontjára hivatkozással „a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” adatkezelés jogcímén kezeljük, amíg az a szerződés létrehozása érdekében szükséges, illetve
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontjára hivatkozással közvetlen üzletszerzés érdekében öt évig kezeljük.

3.3. Karrier – nyitott pozíciók betöltésére benyújtott pályázatok adatkezelése

Az adatkezelés céljai

a) az érintettek azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

b) az Adatkezelőnél meglévő pozíciók betöltése, munkaviszony létesítése,

c) a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárások lefolytatása,

d) a megadott adatok valódiságának ellenőrzése,

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés a)-d) szerinti célok esetében: az álláspályázati anyag (így különösen: a pályázó által megküldött adatok, iratok, az Adatkezelő értékelése)

A megadott adatok valódiságának ellenőrzése körében keletkezett adatok.

Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés) alapján kezeli.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján jogosult kezelni

  • sikertelen pályázat esetén a pályázati anyagot a kiválasztási eljárás megszűnését követő 12hónapig. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a megüresedő vagy új pozíciókat mielőbb munkavállalókkal töltse be és minél több jelentkező részt tudjon venni a kiválasztási eljárásban, amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy a Pályázó egyéb pozícióra betöltésére esélyes lehet.
  • sikertelen pályázat esetén a pályázó beazonosításához szükséges adatokat és az elutasítás indokát két évig kezeli. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy munkaerő-közvetítő igénybevétele esetén ki tudja szűrni azokat a jelentkezőket, akik közvetlenül nála jelentkeztek, így nem minősülnek a közvetítő társaság saját jelöltjének. Valamint szűrni tudja azokat a pályázókat, akik korábban a kiválasztási eljárásban már sikertelenül részt vettek.
  • a pályázatban megadott adatok valóságának ellenőrzése körében keletkezett adatokat: Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a legalkalmasabb jelöltet válassza ki, így különösen a munkakör betöltése, a munkaviszony létesítése, fenntartása szempontjából lényeges adatok valódiságát ellenőrizze. Az érintett által megjelölt adatok, információk valódiságát az Adatkezelő a fent hivatkozott jogos érdeke körében vizsgálhatja oly módon, hogy a pályázatában megjelölt harmadik személy(eke)t (így különösen: korábbi munkáltatókat) kifejezett, és erre irányuló kérésével megkeresheti.

IV. AZ ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezeléshez szükség ideig tárolja.

Az adatokat illetéktelenek hozzáférésétől műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjük, mint pl. hozzáférések ellenőrzése, kódolt továbbítás, kódolt mentés, jogosultsági szintek, adatvédelmi elv és szervert védő fizikai intézkedések. A biztonsági intézkedéseket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan aktualizáljuk.

V. ADATFELDOLGOZÓ

Tájékoztatjuk, hogy a honlap működéséhez, az ügyfél adatok nyilvántartásához az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó: 2-Pixels Digital Kft..

VI. AZ ÉRINTETTI JOGOK

Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor jogosult írásban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogosult tiltakozni a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön jogosult tiltakozni a személyes adatok Adatkezelői jogos érdeken alapuló kezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat akkor kezelheti tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő automatikus döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

1. Az érintett hozzáférési joga

A GDPR 15. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférjen:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. A helyesbítéshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

6. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Panasztétel és a bírósághoz fordulás joga

Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatait az Európai Unió adatvédelmi rendeletében foglaltak megsértésével kezeli, vagy a hozzáférés jogával kíván élni, panaszával vagy kérelmével forduljon az Adatkezelőhöz a székhelyére címzett levélben vagy e-mail útján. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételtől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu) panaszt benyújtani illetve bírósághoz fordulni.

Győr, 2022. 08.23.

KondiCAD Kft.

Adatkezelő